Villahemförsäkring.se

Jämför och teckna din villaförsäkring, få kostnadsförslag direkt från försäkringsbolagen


Bolag Typ Länk
Insplanet Förmedlare Insplanet offert
Compricer Förmedlare Compricer offert
Moderna Försäkringsbolag Moderna offert


Jämför villaförsäkringar hos flera försäkringsbolag direkt

Om villaförsäkringen

En villaförsäkring kan på många sätt likställas med en hemförsäkring. Skillnaden är att hemförsäkringen är avsedd för hyresrätter och liknande boenden, medan villaförsäkringen är skräddarsydd för personer som bor i villa. Likheterna mellan de två försäkringslösningarna gör att villaförsäkringen ofta går under benämningen villahemförsäkring. En villaförsäkring är en så kallad kombinerad försäkring. Den inkluderar dels en egendomsförsäkring, för både villan i sig samt lösöre, och dels andra vanliga försäkringsmoment såsom rättsskydd, ansvarsskydd, reseskydd och överfallsskydd. På så sätt skiljer sig villaförsäkringen från den så kallade villabyggnadsförsäkringen, vilken enbart ger ett försäkringsskydd för skador på huset. En villabyggnadsförsäkring är i princip enbart att rekommendera om man redan har en fullgod hemförsäkring. När man tecknar en villaförsäkring får man ett bra försäkringsskydd för sitt boende. Eftersom villaförsäkringen innehåller en del som kan likställas med en hemförsäkring har man exakt samma skydd för sin egendom som man får genom en hemförsäkring. Genom villaförsäkringen får man alltså ersättning för skada på eller förlust av ägodelar, till följd av bland annat brand, inbrott eller läckage. Skulle man bli utsatt för rån eller skadegörelse får man ersättning för skadade eller förlorade ägodelar. När det handlar om försäkringsskyddet för huset utgår ersättning för de flesta skador och olyckor, till exempel skador på grund av brand, skadegörelse och oväder. Man ska dock notera att mögelskador nästan aldrig är ersättningsgilla.

Kompletteringar till villaförsäkring

Ett visst personskydd ingår i villaförsäkringen, men det rekommenderas att man kompletterar sitt försäkringsskydd med åtminstone en olycksfallsförsäkring. Dessutom bör man fundera på om man behöver komplettera villaförsäkringen med försäkringar för andra saker som rör boendet. I övrigt ska man fundera på hur stort lösöresbeloppet för försäkringen ska vara. Lösöresbeloppet är en uppskattning av värdet på alla lösa saker, det vill säga de som inte tillhör själva villan med eventuella biutrymmen, som förvaras i eller i anslutning till boendet.

Några sammanfattningar av villaförsäkringen

Billig villaförsäkring

Att försäkra sin villa är enkelt, det är dock lite svårare att hitta den billigaste villaförsäkring för dig och ditt hus. Eftersom vi har bra koll på försäkringsmarknaden för hem och villa kan vi rekommendera dig att göra en prisförfrågan hos Insplanet som jämför de flesta försäkringsbolagen åt dig