Villahemförsäkring.se

Jämför och teckna din villahemförsäkring, få kostnadsförslag direkt från försäkringsbolagen


Bolag Typ Länk
Insplanet Förmedlare Insplanet offert
Compricer Förmedlare Compricer offert
Moderna Försäkringsbolag Moderna offert


Jämför din hemförsäkring hos flera försäkringsbolag direkt

Om hemförsäkringen

Hemförsäkringen är en kombinerad försäkring, som innehåller flera typer av försäkringsskydd och är antagligen den första försäkringprodukt man kommer i kontakt med som vuxen. Flyttar du till en hyrd bostad är det nämligen en hemförsäkring du ska teckna. Hemförsäkringen innehåller flera olika moment, nämligen egendomsskydd, personskadeskydd, reseförsäkring samt ansvarsförsäkring med rättsskydd.

Skydd för personlig egendom

I försäkringens egendomsskydd täcks skador på och förlust av personlig egendom. Försäkringen gäller alla saker som du har för personligt bruk i din bostad, och, oftast, för egendom du förvarar i så kallade biutrymmen som förråd och källare, oavsett du äger egendomen eller har hyrt eller lånat den. Försäkringen gäller också för egendom som du har med dig när du är borta från hemmet och för saker som du tillfälligt förvarar på andra platser än i hemmet. Exempel på det senare är privata föremål och kläder som du förvarar på din arbetsplats. Egendomsskyddet gäller vid brand, stöld, skadegörelse, översvämning och kortslutning. Notera att hemförsäkringen inte gäller för själva hyreshuset. Det är hyresvärden som är ansvarig för att teckna försäkring för fastigheten och tomten. En sak som är viktig att notera är att det kan finnas särskilda villkor vid stöld. Aktsamhetskrav är vanliga när det gäller så kallade stöldbegärliga saker. Exempel på sådana är elektroniska produkter som mobiltelefoner, GPS-mottagare och liknande

Personskydd

Hemförsäkringens personskadeskydd täcker kostnader för skador till följd av våld genom det så kallade överfallsskyddet. Skulle du bli överfallen eller rånad i bostaden eller i direkt anslutning till denna kan du alltså få ersättning genom hemförsäkringen.

Reseförsäkring

De flesta hemförsäkringar innehåller en grundläggande reseförsäkring. Försäkringen gäller resor i hela världen i ett visst antal dagar. Försäkringen ger i allmänhet ersättning för stöld, avbruten resa, förseningar samt kostnader för sjukdom och olycksfallsskada.

Ansvarsförsäkring med rättsskydd

Skulle du bli krävd på skadestånd på grund av att du har råkat skada annan person eller dennes egendom så träder ansvarsförsäkringen in. Rättsskyddet innebär att ersättning kan utgå för rättegångs- och advokatkostnader.

Tilläggsförsäkringar till hemförsäkringen

Kom ihåg att hemförsäkringen sällan täcker olycksfall. En olycksfallsförsäkring är således en tilläggsförsäkring man bör fundera på att teckna. Ett annat tillägg som är bra att ha är en otursförsäkring eller ”drulleförsäkring”. Denna typ av försäkring täcker olyckor och händelser som ofta inte täcks av den vanliga hemförsäkringen.

Några sammanfattningar av hemförsäkringen

Billig hemförsäkring

I tillägg till din villaförsäkring behöver du också en hemförsäkring för ditt bohag. Det är mycket enkelt att teckna hemförsäkring för dina möbler och inventarier. Vi hjälper dig hitta billigare hemförsäkringar som passar dig. Vi kan försäkringsmarknaden för hem och villa och kan rekommendera dig att göra en prisförfrågan hos det här jämförelsebolaget: