Jämför och teckna villahemförsäkring

Beräkna din villahemförsäkring och jämför alla försäkringsbolag!

Villahemförsäkring består av två försäkringsdelar, nämligen hemförsäkring och villaförsäkring. Försäkringen gäller för alla som bor och är skriva på den adress försäkringen är tecknad. Villaförsäkringen täcker skador på din fastighet såsom byggnad och tomt.

Villahemförsäkringen består av:

 • Egendomsskydd
 • Ansvarsskydd
 • Överfallskydd
 • Reseförsäkring
 • Skadedjursskydd
 • Fullvärdesförsäkrad byggnad

Efter att din fastighet genomgått godkänd besiktning, får man via försäkringen skydd med Anticimex Trygghetsavtal Plus:

 • Besiktning vart fjärde år
 • Expertrådgivning inom fukt och energi
 • Försäkring mot hussvamp
 • Ingen självrisk vid brand, läckage och inbrott

När man betalar försäkringspremien brukar man kunna välja om man vill ha faktura årsvis eller uppdelad flera gånger per år.

Hemförsäkringar täcker både de försäkrades egna saker och saker som lånats eller hyrts. I hemförsäkringen ingår också en reseförsäkring. Försäkringspremien beror på vilken riskgrupp man befinner sig i. Riskgrupper baserar på olika faktorer som bostadsområde, inkomst, fastighetens skick och ålder. Har du redan en hemförsäkring genom tex facket kan du teckna enbart en villaförsäkring om du vill.

3 thoughts on “Jämför och teckna villahemförsäkring

 1. Ulla Rapazote Fernandes

  V.g. informera mig om vilken försäkring jag kan få för mitt hus i Sverige, byggår 2008, 135 m2. Inbrotts/brandlarm finns fr. G4S.
  Personlig lösegendom uppskattad t. 541.000:-
  2 uthus finns om resp. 7 och 20 m2

 2. Lindstaedt

  To whom it may concern
  We need insurance (villahemförsäkring) for our house in Kalmar, Sweden. Could you send us some information in order to place a demand? Kind regards
  Barbara Lindstaedt

 3. Dimitar Pernikliski

  Jag har fått ett erbjudande från Trygg Hansa om villahem försäkring årspremie 6534:-kr Grundskydd 5026:- kr, Drulleförsäkring 631:- kr, Utökad byggnadsförsäkring 517:- kr och utökad reseförsäkring 360:- kr. Vill veta vad andra bolag har för premier. Avser fastigheten Yxlö 2:192.
  Med vänlig hälsning
  D Pernikliski

Leave a Reply